جدول راهنما

توجه:

با توجه به تغییرات در مبحث نهم بزودی محاسبات بروز خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جدول میلگرد های تقویتی برای خرپاهای استاندارد ماشینی با ترکیب دو میلگرد پائین و یک میلگرد بالا مطابق با جدول شماره 117،118 نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  • 1- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
  • 2- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
  • 3- کنترل حداقل و حداکثر مجاز سطوح مقطع میلگرد و کنترل تنش برشی بتن بر عهده استفاده کننده جدول می باشد.
  • 4- میله گردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشند.
  • 5- نسبت طول دهانه به ضخامت سقف بر اساس نوع سقف و نحوه اجرا باید توسط مجری کنترل شود.
  • 6- برای دهانه های بالای 7 متر باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.


جدول راهنمای میلگرد تقویتی


نمایشگاه ایران - تهران
شرکت تولید مصالح ساختمانی اتحاد مبتنی بر پیشرفته ترین دستگاه های تولید خرپای میلگردی بصورت تمام اتوماتیک و دارای بچینگ و همچنین تولید و عمل آوری تیرچه های بتنی با روش گرمایش از کف در مکان سرپوشیده، مقدم میهمانان و مراجعه کنندگان گرامی را در هفدهمین نمایشگاه بین الملی صنعتی و ساختمان ایران - تهران دعوت می نماید. بازدید: ۲۱ الی ۲۴ مرداد ماه ۹۶ سالن : ۱۲و۱۳ غرفه:۱۳۶
Thank You. We will contact you as soon as possible.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.